نیکی در جهنم

شعر و فیلمنامه


خشگل مست

دنده ام می خارد

مادرم میداند،

دست اودرکاراست،

مادرم بیداراست،

مشگلی درراه است،

خشگلی درراه است،

یادآن شعرقصارافتادم:

((دانی که چراخدابه توداده دودست

من معتقدم که اندروسری هست))

یک دست برای خارش دنده من

دست دگرازبرای آن خشگل مست 

پنجشنبه دوم آذر ۱۳۹۱  توسط امیر سرافراز  |

 


یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱  توسط امیر سرافراز  |

 

امیدم را مکن نومیدشیرین

به قرآن ومحمد آل یاسین

به لیلی های مجنون ترزمجنون

به فرهادوبه سنگ وتیشه وخون

یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱  توسط امیر سرافراز  |

 

سوگلی

دیدن او یک نظرم مست کرد

عشق همه سوگلیان پست کرد

جمعه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱  توسط امیر سرافراز  |

 

رخش چون گل ،برش سیمین ، دلش شاد

لبش شیرین تر از شیرین فرهاد

به چشمان سیاهش کرده افسون

برد آب از رخ لیلی مجنون

 

جمعه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱  توسط امیر سرافراز  |

 

 من امیر سرافراز هستم.
در اینجا شعرهایم را خواهید خواند. و گاهی از سینما و فیلم با شما خواهم گفت.

nikilove37@yahoo.com

 

 

سوگلی

 

آذر ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱

 

 

مهدی فرجی
غزل پریش
سید جواد رحمتی

 

 

RSS 2.0

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

 

اسلایدر